ยินดีต้อนรับสู่ แหล่งปลาชุม ลุ่มน้ำสงคราม ขาวงามเกลือสินเธาว์ คือถิ่นเราท่าสะอาด

คณะบริหาร
คำสั่ง/ประกาศ ภายในเทศบาล
หนังสือราชการภายในเทศบาล
 

เทศบาลตำบลท่าสะอาด

226 หมู่ 9 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเชกา
จังหวัดบึงกาฬ

โทรศัพท์/โทรสาร 042021110

E-mail:
tp_net1@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
นางจินตนา คงพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสะอาด
infographics
ระบบงานเลือกตั้ง
ระบบเบี้ยยังชีพ
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล อปท.
สุดยอดเว็ปไซต์เรือยาวไทย
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดหนองคาย
สมาคมพนักงานเทศบาล
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
การท่องเที่ยว
สสส
เดลินิวส์
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ไทยรัฐ
สำนักงาน กกต.จังหวัดบึงกาฬ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
กองทุนส่งเสริมสุขภาพ
สายด่วนรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีวิ