23-24 สิงหาคม 2557 นี้ ขอเชิญเที่ยวงานแข่งเรือยาวประเพณี เทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจำปี 2557 ณ บริเวณ ริ่มฝั่งแม่น้ำสงคราม 

 
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายสุวรรณ พฤคณา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสะอาด
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
สมาคมพนักงานเทศบาล
จังหวัดหนองคาย
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
การท่องเที่ยว
สสส
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กกต.จังหวัดบึงกาฬ
กองทุนส่งเสริมสุขภาพ
สายด่วนรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีวิ
สำหรับผู้ดูแลระบบ