ขอเชิญชวนชาวเทศบาลตำบลท่าสะอาด ทุกท่าน รวมแห่เทียนเข้าพรรษา  ในวันที่  11  กรกฏาคม  2557  เวลา  13.00  น.  บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอาด (รพ.สต.) 

 
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายสุวรรณ พฤคณา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสะอาด
จัดซื้อ - จัดจ้าง
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
สมาคมพนักงานเทศบาล
จังหวัดหนองคาย
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
การท่องเที่ยว
สสส
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงาน กกต.จังหวัดบึงกาฬ
กองทุนส่งเสริมสุขภาพ
สายด่วนรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ทีวิ
สำหรับผู้ดูแลระบบ