ยินดีต้อนรับสู่ แหล่งปลาชุม ลุ่มน้ำสงคราม ขาวงามเกลือสินเธาว์ คือถิ่นเราท่าสะอาด

แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร
ระบบควบคุมภายใน
 
 • ภาพบรรยากาศ ประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาด
 • ภาพบรรยากาศ ประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาด
 • ภาพบรรยากาศ การต้อนรับผ้ากฐินพระราชทาน
ผู้ประสงค์ในการชำระภาษีต่างๆโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเทศบาลตำบลท่าสะอาด เลขที่ 430-1-33351-7 เมื่อชำระแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 042-490677
ผู้ประสงค์ในการชำระภาษีต่างๆโดยการโอนเงินผ่านบัญชี ... new
...
อ่านต่อ... 
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าสะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ และเอกสารแนบท้ายแบบตามเทศบาลตำบลท่าสะอาดกำหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าสะอาด ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ และเอกสารแนบท้ายแบบตามเทศบาลตำบลท่าสะอาดกำหนด
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑-๒๕๕๙ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสวาท ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ และเอกสารแนบท้ายแบบตามเทศบาลตำบลท่าสะอาดกำหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ เทศบา
ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ภาพบรรยากาศ การต้อนรับผ้ากฐินพระราชทาน
ภาพบรรยากาศ การต้อนรับผ้ากฐินพระราชทาน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ภาพบรรยากาศ ประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจำปี 2557
ภาพบรรยากาศ ประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สรุปผลการแข่งขันเรือยาวเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประเพณี 2557
สรุปผลการแข่งขันเรือยาวเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประเพณี ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
บรรยากาศการแข่งขันเรือยาวประเพณี ทต.ท่าสะอาด ปี ๕๖
บรรยากาศการแข่งขันเรือยาวประเพณี ทต.ท่าสะอาด ปี ๕๖ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อบกพร่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ข้อบกพร่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อบกพร่อง การจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น
ข้อบกพร่อง การจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อบกพร่อง การจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
ข้อบกพร่อง การจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอาย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  ..................................
  infographics
  ระบบข้อมูลบุคลากร
  เข้าสู่ระบบ
  facebook
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ระบบงานเลือกตั้ง
  ระบบเบี้ยยังชีพ
  ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล อปท.
  สุดยอดเว็ปไซต์เรือยาวไทย
  จัดซื้อ - จัดจ้าง
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
  จังหวัดหนองคาย
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  การท่องเที่ยว
  สสส
  เดลินิวส์
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  ไทยรัฐ
  สำนักงาน กกต.จังหวัดบึงกาฬ
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  กองทุนส่งเสริมสุขภาพ
  สายด่วนรัฐบาล
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  ทีวิ