ยินดีต้อนรับสู่ แหล่งปลาชุม ลุ่มน้ำสงคราม ขาวงามเกลือสินเธาว์ คือถิ่นเราท่าสะอาด

 
 • ภาพบรรยากาศ ประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาด
 • ภาพบรรยากาศ ประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาด
 • ภาพบรรยากาศ การต้อนรับผ้ากฐินพระราชทาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจำปี 2558
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจำปี 2558 ... new
  ...
อ่านต่อ... 
 
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2558
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจำ ... new
...
อ่านต่อ... 
 
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าสะอาดประจำปี พ.ศ 2559
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าสะอาดประจ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558
สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ภาพบรรยากาศ การต้อนรับผ้ากฐินพระราชทาน
ภาพบรรยากาศ การต้อนรับผ้ากฐินพระราชทาน ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ภาพบรรยากาศ ประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจำปี 2557
ภาพบรรยากาศ ประเพณีแข่งเรือเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประจ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
สรุปผลการแข่งขันเรือยาวเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประเพณี 2557
สรุปผลการแข่งขันเรือยาวเทศบาลตำบลท่าสะอาด ประเพณี ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
บรรยากาศการแข่งขันเรือยาวประเพณี ทต.ท่าสะอาด ปี ๕๖
บรรยากาศการแข่งขันเรือยาวประเพณี ทต.ท่าสะอาด ปี ๕๖ ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อบกพร่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
ข้อบกพร่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อบกพร่อง การจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น
ข้อบกพร่อง การจ่ายเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อบกพร่อง การจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
ข้อบกพร่อง การจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอาย ...
  ...
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
   
   
   
  ..................................
  infographics
  เข้าสู่ระบบ
  facebook
  ระบบงานเลือกตั้ง
  ระบบเบี้ยยังชีพ
  ระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล อปท.
  สุดยอดเว็ปไซต์เรือยาวไทย
  จัดซื้อ - จัดจ้าง
  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
  จังหวัดหนองคาย
  สมาคมพนักงานเทศบาล
  สมาคมสันนิบาล
  โอทอป
  การท่องเที่ยว
  สสส
  เดลินิวส์
  ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
  ไทยรัฐ
  สำนักงาน กกต.จังหวัดบึงกาฬ
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
  กองทุนส่งเสริมสุขภาพ
  สายด่วนรัฐบาล
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
  ทีวิ